Gratis frakt på alle maskiner

Garanti

30 dagers garanti

Hvis du ikke er fornøyd med kjøpet av ditt Woodland Mills-produkt, kan du returnere det i originalemballasjen for refusjon. Retur må gjøres innen 30 dager etter fakturadato, og kostnadene for frakt til og fra kunden kan ikke refunderes. Brukt tilbehør kan ikke returneres for refusjon. Det er en grense på én retur per kunde.

Garanti

Produkt Modell/Klasse Garantilengde Ikrafttredelsesdato

Flishuggere

WC-serien

3 år

Forsendelsesdato

Mobile Sagbruk

HM-serien

2 år

Forsendelsesdato

Sagbruk tilhenger

Woodlander, Bushlander-serien

2 år

Forsendelsesdato

Stubbekvern

WG-serien

2 år

Forsendelsesdato

ATV-tilhengere

Multilander

2 år

Forsendelsesdato

FP160 Vedkløyver

000FP160

2 år

Forsendelsesdato

Bladsliper

0001565

1 år

Forsendelsesdato

Sagblad Tann Setter

0002130

1 år

Forsendelsesdato

Vedlegg og tilbehør

Diverse

1 år

Forsendelsesdato

MERK: Garantier kan ikke overføres og gjelder kun for den opprinnelige kjøperen.

Middel

Løsningen for denne garantien er at Woodland Mills etter eget skjønn vil levere reservedeler til den opprinnelige kjøperen. Dette er en garanti kun for deler og ekskluderer arbeid og/eller andre kostnader forbundet med å bytte ut deler. Woodland Mills forbeholder seg retten til å avbryte eller endre materialer, deler, modeller eller produkter, eller å gjøre erstatninger. Woodland Mills vil sende reservedeler via en kurer. Ekspressfraktalternativer kan være tilgjengelige i visse regioner og mot en ekstra kostnad for kunden. Bilder, videoer eller retur av defekte deler til Woodland Mills kan være nødvendig for riktig årsak og erstatning. Når defekte deler må returneres, vil en forhåndsbetalt kurerfraktetikett bli gitt til kunden.

Garantibegrensninger

Denne garantien gjelder ikke normal slitasje, kommersiell bruk eller utleiebruk, ettermarkedsmodifikasjoner eller skader som oppstår på grunn av uaktsomhet, misbruk eller bruk som ikke er i samsvar med bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene, eller produktenes tiltenkte bruk. Woodland Mills fraskriver seg ansvar for eventuelle ulykker, skader eller skader på utstyret eller personlig eiendom forårsaket av utstyret når det er utstyrt med uautoriserte deler, utstyrt med deler for ikke-godkjente formål eller modifisert på annen måte. Woodland Mills vil etter eget skjønn ta den endelige avgjørelsen angående garantikvalifisering.

Ansvarsfraskrivelse

Woodland Mills fraskriver seg ansvar for eventuelle underforståtte garantier, inkludert underforståtte garantier om "selgbarhet" og "egnethet for et bestemt formål" etter denne garantiperioden.

Garantideler

Woodland Mills gjør sitt beste for å lagerføre alle deler, men i sjeldne tilfeller kan det være nødvendig å bestille deler og kunden vil bli varslet ved ankomst om nødvendige deler. Woodland Mills vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader forbundet med utilgjengelighet av deler.

Utelukkelser fra garantien

Bruksartikler inkludert, men ikke begrenset til, belter, lagre, blader, sengeplater, bladføringsblokker, motorsagkjeder, motorsagstenger, slipetenner og dekk er ekskludert fra denne garantien. Motorer er ikke inkludert i Woodland Mills garanti.

Designendringer

Garantigiver forbeholder seg retten til å endre utformingen av sine produkter fra tid til annen uten varsel og uten forpliktelse til å gjøre tilsvarende endringer i eller til sine tidligere produserte produkter.

Konsekvenstap

Woodland Mills skal ikke holdes ansvarlig for tilfeldige tap eller følgetap, ulykker, skader, skader eller utgifter som oppstår direkte eller indirekte fra produktet, enten slikt krav er basert på kontraktsbrudd, garantibrudd, uaktsomhet, strengt erstatningsansvar eller annen juridisk teori. Uten å begrense det generelle av det foregående, fraskriver Woodland Mills seg spesifikt enhver skade knyttet til (i) tapt fortjeneste, forretninger, inntekter eller goodwill; (ii) eventuelle utgifter eller tap pådratt for arbeidskraft, forsyninger, erstatningsmaskineri eller leie; eller (iii) enhver annen type skade på eiendom eller økonomisk tap.

Motorgaranti

Motorer dekkes av produsenten av motoren og dekkes av garantiperioden spesifisert av denne produsenten. Alle motorreparasjoner, service og reservedeler vil ikke bli utført av Woodland Mills. Motoren eller komplett utstyr må tas med til din lokale motorforhandler for å få garantivurdering.